Sigorta24

0(312)

425 45 25

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI

 

Sağlığım Tamam Sigortası Nedir?

 

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda AXA ile bu ürüne özel anlaşması olması gerekmektedir.

Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağımızdan faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz.

 

Bu ürünü kimler alabilir?

 

Sağlığım Tamam Sigorta poliçesini TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan (Doğumdan 90 günden sonra) 0-55 yaş arasındaki kişiler alabilir.

 

Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır?

 

Sigortalı sadece SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneyi kullanabilir,

SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçkleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması gerekir,

SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Axa Sigorta A.Ş’nin Sağığım Tamam Sigorta anlaşmasının olması gerekir,

Tedavi talep edilen rahatsızlığın Axa Sigorta Sağlığım Tamam Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması şarttır.

 

Sağlığım Tamam Sigortası Teminatları;

 

Yatarak Tedavi Teminatı

 

Yatarak tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanmaktadır.

1. Cerrahi ve dahili yatışlar,

2. Yoğun bakım,

3. Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz,

4. Koroner Anjiyografi

5. Küçük müdahale giderleri

6. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri.

 

Ayakta Tedavi teminatı

 

Aşağıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 vaka ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.

1. Doktor Muayene*

2. Laboratuvar hizmetleri

3. Görüntüleme ve tanı yöntemleri

4. İleri tanı yöntemleri

5. Fizik tedavi giderleri

* 2-3-4-5 no’lu maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayene ile kullanılma zorunluluğu vardır. Bu konu devlet hastanesinde dahi böyledir.

 

Vaka örneği: Herhangi bir ağrı nedeniyle dahiliye muayenesine giden bir hastaya Dr. Kan tahlilleri ve beraberinde MR verir. Bunların hepsi 1 vakadır.

 

 

Axa Sağlığım Tamam Sigortası satış primlerini görüntülemek için tıklayınız