Sigorta24

0(312)

425 45 25

Trafik
TRAFİK

Trafik sigortası, karayollarında bulunan her türlü motorlu araca, yasalar gereği yaptırılması gereken bir sigortadır.Zorunlu trafik sigortasındaki temel amaç, üçüncü kişilere verilen maddi ve/veya bedeni zararları karşılamaktır.

Trafik

En Hızlı Trafik Sigortası Fiyatlandırması

Trafik sigortası, karayollarında bulunan her türlü motorlu araca , yasalar gereği yaptırılması gereken zorunlu bir sigortadır.Zorunlu olan trafik sigortasındaki temel amaç, üçüncü kişilere verilen maddi ve/veya bedeni zararları karşılamaktır.

Trafik sigortası , poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Bu limitler devlet tarafından belirlenmektedir.

Daha açık olarak , meydana gelen bir kaza sonucunda :

- Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masraflar,

- Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda geride kalan kanuni mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları,

- Aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlar,

- Meydana gelen kaza sonucu sigortalıya dava açılması halinde(kusur olmasa bile) dava masrafları ile avukatlık ücretleri

trafik sigortası ile belirlenen limitler dahilinde karşılanır.

En hızlı ve karşılaştırmalı trafik sigortası fiyatlandırması için lütfen bizimle iletişime geçin…